Cheng Tsai-Tung, Watching Snow in Huxin Pavilion

Cheng Tsai-Tung (b. 1953)

Watching Snow in Huxin Pavilion

2021

 Acrylic on canvas

 200 x 200cm

Cheng Tsai-Tung (b.1953)

Watching Snow in Huxin Pavilion

2021

Acrylic on Canvas

200 x 200 cm (78.7 x 78.7 inch)

 

CTT-265